Akınsoft Wolvox Genel Muhasebe

Anasayfa / Akınsoft Wolvox Genel Muhasebe

Kullanım Alanları

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmelere hitap eder. WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir. WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter modülleri ile desteklenerek tam bir muhasebe takibi sağlanabilir.

İçerdiği Modüller

Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,
* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,
* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,
* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,
* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,
* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz,
* Mali tablolar ile analizler yapabilir,
* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz,
* Yevmiye defteri, Defteri-i Kebir ve Yardımcı defter işlemlerinizi yapabilir,
* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilirsiniz.
.

Modül Kodu Eğitim Süresi Liste Fiyatı Kampanya Fiyatı
Bulut
 AKINSOFT OctoCloud
AKINSOFT OctoCloud IOC1 - - -
12 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, E-Çözümler, 10GB Disk) [E-Çözümler Dahil] BAZ12 - 585,00 TL 585,00 TL
12 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) BZA12 - 420,00 TL 420,00 TL
6 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) BZA06 - 240,00 TL 240,00 TL
1 Aylık Paket (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek Senet, Banka, 10GB Disk) BZA01 - 45,00 TL 45,00 TL
Teklif TEK - 1,00 TL 1,00 TL
Sipariş SIP - 1,00 TL 1,00 TL
İrsaliye IRS - 1,00 TL 1,00 TL
Döviz DVZ - 1,00 TL 1,00 TL
Online Tahsilat OTH - 3,00 TL 3,00 TL
Banka Online Veri Entegrasyonu BNE - 3,00 TL 3,00 TL
B2B Müşteri Bilgi Portalı B2M - 35,00 TL 35,00 TL
API Erişimi API - 35,00 TL 35,00 TL
Görev Yönetimi GRV - 35,00 TL 35,00 TL
Ek 10 GB Disk Alanı (Resim ve dosyalar için) DSK - 5,00 TL 5,00 TL
Wolvox
 AKINSOFT Wolvox Veri Transfer
Panorama Veri Gönderimi PG - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Panorama Veri Alma PA - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Hal Otomasyonu Entegrasyonu HL - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Ercom Üretim Entegrasyonu EU - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Ercom Sipariş Entegrasyonu ER - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Yemek Sepeti Entegrasyonu YS - 750,00 TL 750,00 TL
Getir Yemek Entegrasyonu GY - 750,00 TL 750,00 TL
Kartlı Geçiş Sistemi KG - 4.000,00 TL 4.000,00 TL
Tuborg Entegrasyonu TB - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
HotelRunner Entegrasyonu HR - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Excel Entegrasyonu VT - 2.000,00 TL 2.000,00 TL
SanalSantral Entegrasyonu SS - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi (BKST) BS - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Ürün Takip Sistemi UT - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Kobikom Santral Entegrasyonu KS - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
İlaç Takip Sistemi Entegrasyonu IT - 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Çırak Entegrasyonu CR - 750,00 TL 750,00 TL
 AKINSOFT Wolvox
Wolvox Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTRFA 4 Saat 2.290,00 TL 1.603,00 TL
Wolvox Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSTRFA 4 Saat 2.940,00 TL 2.058,00 TL
Wolvox Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPTRFA 4 Saat 5.545,00 TL 3.881,50 TL
Wolvox Paket-4 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP
BNTRFA
5 Saat 7.925,00 TL 5.547,50 TL
Wolvox Paket-5 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Basit Üretim, Seri No-Garanti, Taksit Takip, Servis, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP
BNKRPZBUSRTTSVTRFA
10 Saat 11.890,00 TL 8.323,00 TL
Wolvox Üretim Yönetimi Kobi (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz, CRM, MRP II, İ. Kaynakları, Bordro, Personel Takip) ERP1 28 Saat Teklif alınız Teklif alınız
Wolvox Üretim Yönetimi Pro (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, CRM, MRP II, Fason Takip, Genel Muhasebe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip) ERP2 32 Saat Teklif alınız Teklif alınız
Wolvox Üretim Yönetimi Tyco (Ön Muhasebe, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Çek Senet, Taksit Takip, Döviz, Banka, Pazarlama, Kartoteks, Transfer, Analiz, Basit Üretim, Seri No-Garanti Takip, Servis, Bonus, CRM, MRP II, Fason Takip, Mobil Satış, Genel Muhasebe, Bütçe, Beyanname, Demirbaş, İnsan Kaynakları, İş Başvuru, Bordro, Personel Takip, Ziyaretçi Takip, IK Web) ERP3 42 Saat Teklif alınız Teklif alınız
Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, İ. Kaynakları, Mali Tablolar) MMP1 4 Saat 4.345,00 TL 3.041,50 TL
Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, İ. Kaynakları, Mali Tablolar) MMP2 4 Saat 4.975,00 TL 3.482,50 TL
Wolvox Mobil Satış Paket 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, Transfer, Analiz) CRKSSTFTPZDPWPDTRFA 5 Saat 6.800,00 TL 4.080,00 TL
Wolvox Mobil Satış Paket 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Stok 2, Fatura, Mobil Satış PDA, Pazarlama, Depo, irsaliye, Transfer, Analiz) CRKSSTS2FTIRPZDPWPDT
RFA
6 Saat 8.720,00 TL 5.232,00 TL
Wolvox Restoran Lite (Cari 1, Stok 1, Restaurant Lite, Transfer, Analiz, 30 Masa) CRSTA2 1 Saat 3.040,00 TL 2.128,00 TL
Wolvox Restoran Yönetimi 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNADTRFA 6 Saat 6.940,00 TL 4.858,00 TL
Wolvox Restoran Yönetimi 2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Banka, Basit Üretim, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSBNADBUTRFA 8 Saat 9.190,00 TL 6.433,00 TL
Wolvox Restoran Yönetimi 3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Sipariş, Banka, Basit Üretim, Döviz, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRSPBNADBU
DVTRFA
10 Saat 12.105,00 TL 8.473,50 TL
Wolvox CRM Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, CRM, Transfer, Analiz) CRM1 6 Saat 12.910,00 TL 9.037,00 TL
Wolvox CRM Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Kartoteks, Servis, Pazarlama, Banka, CRM, Transfer, Analiz) CRM2 8 Saat 17.070,00 TL 11.949,00 TL
Wolvox Hızlı Satış Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) CRSTKSFTHSTRFA 5 Saat 2.785,00 TL 1.949,50 TL
Wolvox Hızlı Satış Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Kartoteks, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) CRSTKSFTHSBNKRTRFA 6 Saat 3.895,00 TL 2.726,50 TL
Wolvox Tüp-Su Takip (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Tüp-Su, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTPTRFA 4 Saat 3.095,00 TL 2.166,50 TL
WOLVOX Otel Yönetimi 1 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNADOTTRFA 10 Saat 9.965,00 TL 5.979,00 TL
WOLVOX Otel Yönetimi 2 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Depo, Döviz, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTDVBNOTADTRFA 12 Saat 12.625,00 TL 7.575,00 TL
Wolvox Servis Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Teklif, Servis, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTKSRTRFA 4 Saat 5.220,00 TL 3.132,00 TL
Wolvox Servis Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet,Teklif, Döviz, Servis, Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSTKDVSVBNKR
TRFA
6 Saat 8.415,00 TL 5.049,00 TL
Wolvox Market Yönetimi 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Yazarkasa, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNYZTRFA 4 Saat 4.245,00 TL 2.971,50 TL
Wolvox Market Yönetimi 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Banka, Çek Senet, Depo, Döviz, Yazarkasa, Kartoteks, Transfer, Analiz) CRKSSTFTIRCSSPBNDPDV
YZKRTRFA
6 Saat 8.485,00 TL 5.939,50 TL
Wolvox Genel Muhasebe WOG8 2 Saat 1.825,00 TL 1.277,50 TL
Bütçe BC 1 Saat 920,00 TL 644,00 TL
e-Defter ED 2 Saat 5.100,00 TL 3.570,00 TL
Wolvox Defter Beyan WOI8 1 Saat 895,00 TL 626,50 TL
Wolvox Beyanname WOB8 - 1.160,00 TL 812,00 TL
Wolvox Demirbaş (Not: Genel Muh. veya İşl.Defteri lisansı gereklidir.) WOD8 1 Saat 1.160,00 TL 812,00 TL
Wolvox Restaurant PDA WAP8 1 Saat 780,00 TL 546,00 TL
Wolvox WebConnect WM - 1.950,00 TL 1.365,00 TL
Wolvox Mobil Satış PDA WPD8 1 Saat 3.200,00 TL 2.240,00 TL
Wolvox FiyatMatik WLF8 1 Saat 520,00 TL 364,00 TL
Wolvox İnsan Kaynakları (Modül Seçiniz) WIK8 - - -
Bordro BR 2 Saat 1.700,00 TL 1.190,00 TL
Personel Takip PT 2 Saat 2.410,00 TL 1.687,00 TL
Personel Sayısı (Not : [50] ve Katları - 300 personel üzeri sınırsız - Bordro ve Personel Takip için) PR - 505,00 TL 353,50 TL
İş Başvuru Takip IB - 1.355,00 TL 948,50 TL
Ziyaretçi Takip ZY - 995,00 TL 696,50 TL
IK Web Modülü IW 1 Saat 1.260,00 TL 882,00 TL
PDKS cihazı (Parmak izi, Manyetik, Barkod, Proximity) veya personel kartları (Manyetik, Barkod, Proximity) için fiyat sorunuz. YURN - - -
360 Performans Yönetim Sistemi PD - 4.500,00 TL 3.150,00 TL
Wolvox ERP WOO8 - - -
Cari 1 CR - 1.045,00 TL 731,50 TL
Cari 2 C2 1 Saat 1.045,00 TL 731,50 TL
Kasa KS - 675,00 TL 472,50 TL
Stok 1 ST - 1.045,00 TL 731,50 TL
Stok 2 S2 1 Saat 1.245,00 TL 871,50 TL
Depo DP - 1.150,00 TL 805,00 TL
Lokasyon Yönetimi D2 1 Saat 1.520,00 TL 1.064,00 TL
Fatura FT - 1.400,00 TL 980,00 TL
e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil EF - - -
e-Fatura Gelen Kutusu E2 - 2.600,00 TL 1.820,00 TL
e-Arşiv Gelen Kutusu EA - 1.500,00 TL 1.050,00 TL
İrsaliye IR - 1.500,00 TL 1.050,00 TL
e-İrsaliye Gelen Kutusu E3 - 2.600,00 TL 1.820,00 TL
Teklif TK - 1.200,00 TL 840,00 TL
E-Teklif T2 - 2.145,00 TL 1.501,50 TL
Sipariş SP - 1.200,00 TL 840,00 TL
Çek-Senet CS - 1.180,00 TL 826,00 TL
Taksit Takip TT 1 Saat 1.470,00 TL 1.029,00 TL
Döviz Takip DV - 1.470,00 TL 1.029,00 TL
Döviz Bürosu DB - 2.000,00 TL 1.400,00 TL
Banka BN - 1.345,00 TL 941,50 TL
Banka Online Veri Al (Garanti,Akbank,Vakıfbank,İş Bankası,Yapı Kredi, ING Bank, Albaraka, Finans Bank, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası) BA - 3.900,00 TL 2.730,00 TL
Seri No-Garanti SR 1 Saat 1.050,00 TL 735,00 TL
Pazarlama PZ 1 Saat 1.200,00 TL 840,00 TL
Zincir Pazarlama ZP 2 Saat 5.690,00 TL 3.983,00 TL
Akaryakıt Otomasyonu WPE8 2 Saat 3.220,00 TL 2.254,00 TL
Servis SV 1 Saat 2.090,00 TL 1.463,00 TL
Kartoteks KR - 570,00 TL 399,00 TL
Restaurant AD 2 Saat 4.405,00 TL 3.083,50 TL
Restaurant Lite (30 Masa) A2 1 Saat 1.680,00 TL 1.176,00 TL
Restoran Lite Ek Masa Sayısı (Not : [10] ve Katları - 100 masa üzeri sınırsız) LS - 520,00 TL 364,00 TL
Ön Ödemeli Sistem OD 1 Saat 645,00 TL 451,50 TL
Transfer TR - - -
Bonus Sistemi BO 1 Saat 835,00 TL 584,50 TL
Tüp-Su TP 1 Saat 990,00 TL 693,00 TL
Yazarkasa - Terazi YZ 1 Saat 1.565,00 TL 1.095,50 TL
Finansal Analiz FA - - -
Web Modülü WB 2 Saat 2.720,00 TL 1.904,00 TL
Uretim BU 1 Saat 2.030,00 TL 1.421,00 TL
CRM CM 2 Saat 8.070,00 TL 5.649,00 TL
MRP II MR 8 Saat Teklif alınız Teklif alınız
Promosyon Yönetimi PY 1 Saat 2.145,00 TL 1.501,50 TL
Doküman Takip DT - 1.950,00 TL 1.365,00 TL
İthalat Yönetimi IT - 2.600,00 TL 1.820,00 TL
Fason Takibi MF 2 Saat Teklif alınız Teklif alınız
Hızlı Satış HS 1 Saat 635,00 TL 444,50 TL
Otel (50 oda dahil) OT 4 Saat 4.320,00 TL 3.024,00 TL
Otel Ek Oda (Not : [50] ve Katları) OS - 1.200,00 TL 840,00 TL
Şube Sistemi SB 1 Saat 1.450,00 TL 1.015,00 TL
İkincil Veritabanı Kullanımı VT - - -
Offline Çalışma Sistemi (Restoran ile kullanımda Şube Sistemi de gereklidir) OL 1 Saat 2.145,00 TL 1.501,50 TL
Online İş Merkezi (MRP) OI 2 Saat Teklif alınız Teklif alınız
1+1 kullanıcı için fiyat farkı 20% 1+6 kullanıcı için fiyat farkı 110%
1+2 kullanıcı için fiyat farkı 40% 1+7 kullanıcı için fiyat farkı 120%
1+3 kullanıcı için fiyat farkı 60% 1+8 kullanıcı için fiyat farkı 130%
1+4 kullanıcı için fiyat farkı 80% 1+9 kullanıcı için fiyat farkı 140%
1+5 kullanıcı için fiyat farkı 100% 1+10 kullanıcı için fiyat farkı 150%
Sonraki her kullanıcı için fiyat farkı %10
Bilgi :
  • Yukarıda geçen liste ve kampanya fiyatlarına KDV dahil değildir.
  • Yukarıda geçen liste ve kampanya fiyatları `AKINSOFT Professional Lisans` fiyatlarıdır.
  • Yukarıda belirtilen eğitim süreleri fiyatlara dahildir.
  •  
.

Nasıl Satın Alırım?

Demo talebinde bulunun, AKINSOFT programının demosunu ücretsiz kuralım.

Bizi (0216) 393 23 22 Numaralı telefondan arayın, sizin için en iyi programı seçelim.

Ödeme Seçenekleri?

Kredi Kartı İle Ödeme

Havale İle Ödeme

*Kredi Kartına Taksit Seçenekleri

* Kredi Kartına bazı taksit seçeneklerinde vade farkı alınmaktadır.

Demo Talebinde Bulunun?

Bizi (0216) 393 23 22 Numaralı telefondan arayarak, Yada Aşağıdaki formu doldurarak DEMO talebinde bulunabilirsiniz.


Demo Talebi